Понуда и побарувачка на кадри во IT индустријата

Ве покануваме на панел дискусија на која ќе споделиме проблемит со кои се среќаваат ИТ компаниите во Пелагонскиот регион во поглед на вработување на нови кадри.

Крајната цел на дискусијата е да се дадат можни предлози за решавање на проблемите, како и да се направи почетен план за корегирање на истите. Ги повикуваме сите кои се дел од ИТ индустријата да присуствуваат и да го споделат своете мислење во однос на претходно споменатите проблеми.