Events - InterWorks

Events

Отворениот ден посветен на курсот: Основи на развивање на софтвер: back-end страна (Java, RDBMS, Web Services)
Отворен ден во нашата канцеларија во Прилеп
Отворен ден за Интерворкс Едукативен Центар
Понуда и побарувачка на кадри во IT индустријата
Tech Meet Up – Be Green Ohrid!
Tech Meet Up 2018 – Be Green!
International Conference on Applied Internet and Information Technologies
Tech Meet Up 2016
InterWorks Organized a Workshop Called Tech Meet Up